Asfaltiranje – Asfalterski radovi Beograd

Asfalterski radovi spadaju u grupu građevinskih radova niskogradnje, prevashodno za izradu putnih saobraćajnica. Asfalt predstavlja jedan od najotpornijih i najtrajnijih građevinskih materijala čiji je vek trajanja uz adekvatno održavanje gotovo neograničen. Zbog prednosti koje pruža asfaltna podloga u odnosu na beton, tehnika asfaltiranja preuzima primat kod asfaltiranja dvorišta, asfaltiranja staza, asfaltiranja prilaznih puteva, asfaltiranja trotoara, asfaltiranja privatnih parkinga, asfaltiranja prostora oko industrijskih hala ili bilo kojih drugih provršina.

Dugotrajnost asfaltne podloge, otpornost na ekstremne vremenske prilike i ogromna teretna opterećenja, brzina izrade asfaltnih radova, kao i jednostavnost održavanja i ćišćenja govore u prilog asfaltnoj podlozi prilikom izbora odgovarajuće podloge.

Stamil izvršava asfaltiranje velikih i malih površina uz poštovanje svih tehničkih principa kako bi krajnjim korisnicima osigurao i garantovao kvalitet izrade i isporuku željene usluge. Dugotrajnost asfalta je posledica znanja i iskustva stručnog tima, pravilnog izvršavanja svih asfalterskih radova, pridržavanja tehničkog postupka asfaltiranja, kao i korišćenja moderne tehnologije.

U asfalterske radove koje izvodi Stamil spadaju sledeće grupe poslova:

  • dopremanje svih materijala do gradilišta;
  • pripremni i zemljani radovi radovi – označavanje, čišćenje površine, uklanjanje starog premaza ukoliko postoji, uklanjanje gornjeg sloja tla, izrada temeljne jame;
  • priprema podloge – zbijanje tla, nasipanje i zbijanje tucanika;
  • asfaltiranje – polaganje, izravnavanje i zbijanje;
  • ugradnja ivičnjaka.

Na cenu asfaltiranja utiču sledeći faktori:

  • površina prostora za asfaltiranje;
  • lokacija gradilišta – blizina asflatne baze, mogućnost prilaska mehanizacije;
  • metoda asfaltiranja (u zavinosti od namene asfaltne podloge).

Stamil prati najnovije trendove za kvalitetno i konkurentsko nastupanje na tržištu, uz primenu racionalnih i ekološko prihvatljih rešenja u pružanju što bolje usluge kako bi se u potpunosti zadovoljili zahtevi naših klijenata.

Sa vašim zahtevom u najkraćem roku izlazimo na teren, vršimo detaljan uvid u potrebne radove, dajemo svoje stručno mišljenje, a nakon toga i ponudu za sve dogovoreno.