Metalne konstrukcije – izrada po principu ključ u ruke

Stamil svojim klijentima pruža usluge projektovanja, izrade i ugradnje metalnih konstrukcija za potrebe različitih industrija po principu “ključ u ruke”. Montažne hale preuzimaju primat u izgradnji industrijskih postrojenja u odnosu na ostale tipove objekata.

Celokupan proces obuhvata projektovanje, proizvodnju, transport i montažu industrijskih hala od metalnih konstrukcija prema nameni i specifičnostima delatnosti klijenta. Iskusan inženjerski tim Stamil kompanije, izvršava projektovanje montažnih hala od metalnih konstrukcija i izradu celokupne projektne dokumentacije koja se ustupa klijentu na odobravanje. Svaki element metalne konstrukcije izrađuje se prema zadatim specifikacijama i transportuje do lokacije. Na gradilištu se vrši spajanje izrađenih elemenata u jednu celinu koja predstavlja nosač tj. konstrukciju određenog građevinskog objekata. Kada se povežu svi elementi metalne konstrukcije, pristupa se njenom pokrivanju i oblaganju. Montažne hale oblažu se sendvič panelima, koji obezbeđuju zvučnu i termo izolaciju, nakon čega slede limarski radovi.

Prednosti proizvodnje metalnih konstukcija ogledaju se u sledećem:

 • fabrička proizvodnja elemenata metalnih konstrukcija i montaža gotovih delova;
 • brza izgradnja;
 • jednostavno održavanje i dugotrajnost upotrebe;
 • mogućnost brze demontaže i premeštanja;
 • mogućnost kombinovanja različitih materijala;
 • izgradnja montažnog objekata sa minimalnim uticajem na životnu sredinu.

Razumevanje potreba kupaca nam dugi niz godina omogućava da dizajniramo jedinstvene objekte koji ispunjavaju sve najstrože zahteve. Rešenja koja preporučujemo su prilagođena individualnim potrebama investitora.

Budite sigurni da se i u planiranju i u realizaciji, vodimo ekonomičnošću performansi i upotrebe.

Izborom Stamil stručnog tima, osim kvalitetne izrade željenog objekta, naš tim vam pruža usluge  projektovanja montažnih hala od metalnih konstrukcija i izradu celokupne projektne dokumentacije koja se ustupa klijentu na odobravanje. 

Svaki element metalne konstrukcije izrađuje se prema zadatim specifikacijama i transportuje do lokacije.

Koje vrste metalnih konstrukcija postoje?

Pored toga što postoje montažno-demontažni tip i modularni tip konstrukcije montažne hale, modele konstrukcije delimo i prema konstrukciji pojedinih delova hale. Tako na primer, hale mogu imati rešetkaste čelične konstrukcije na jednu i dve vode, ramovske konstrukcije i td.

Svi ovi modeli su modeli delova čitave konstrukcje. Prema zahtevu klijenta svaki od ovih modela može biti konstruisan po želji, ali u skladu sa projektnim planom.

Ramovska konstrukcija se sastoji od stubova i greda od tankozidnih ili zavarenih profila i šina od hladno oblikovanih profila. Ovu čeličnu konstrukciju karakteriše relativno mala potrošnja čelika i mogućnost optimizacije korisnog prostora. Konstrukciju okvira karakteriše upotreba integrisanih greda, čime se povećava površina unutar objekta. Ovo rešenje se uglavnom koristi u objektima raspona do 25m i visine do 6m, u zavisnosti od materijala koji se koriste za izradu objekta.

Rešetkasta konstrukcija je model konstrukcije koji se koristi na velikim rasponima objekta i kada je potrebno rasporediti unutrašnju instalaciju ispod krova. Upotreba rešetkastog sistema daje mogućnost dobijanja lake i krute čelične konstrukcije velike nosivosti.

Kod kakvih hala se koriste metalne konstukcije ?

Metalne konstukcije imaju široku primenu. Najčešće, svoju primenu nalaze kod skladišnih površina, proizvodnih i industrijskih postrojenja, ali i kod prodajnih objekata i poslovnih zgrada. Neretko se metalne konstrukcije mogu videti kao osnova brojnih sportskih objekata.

Bez obzira da li je metalna konstrukcija rešetkasta ili ramovska, na jednu i dve vode, spratna ili ne, metalna konstrukcija je sve zastupljeniji izbor pri izgradnji objekta.

Metalne konstrukcije montažnih hala su dizajnirane na način da je njihovo postavljanje mnogo brže nego standardna izgradnja objekta. Pored brzine formiranja objekta, montažni objekti u velikoj meri mogu uticati na povećanje energetske efikasnosti, s obtirom na materijale koji se koriste i način konstruisanja. 

Kako teče proces izgradnje metalne konstrukcije hale?

Montažne hale sa metalnom konstrukcijom su građevinski objekti čiji je proces nastanka striktno definisan kao rezultat projekta izgradnje. Montažni projekat se izrađuje za svaku investiciju pojedinačno, u zavisnosti od potreba i konačne namene objekta. Građevinski radovi se mogu započeti i izvoditi tek kada se završi faza projektovanja. 

Identifikacija potreba i formalnih i pravnih dokumenata

Ovo je veoma važna faza u stvaranju metalne konstrukcije montažne hale, jer ona određuje oblik celokupne investicije, pa je vredno tome posvetiti odgovarajuću pažnju. Najvažnija pitanja na koja treba odgovoriti su:

 • koja je svrha objekta?
 • da li postoji potreba da se uračuna i administrativni i kancelarijski segment?
 • da li kompanija planira da u budućnosti promeni profil poslovanja ili proširi objekat? (razlog tome je da  dizajn metalne hale treba da uključi sprovođenje takvih procesa na odgovarajući način)
 • da li je investitor popunio sva potrebna dokumenta? 
 • da li formalno-pravni status zemljišta dozvoljava početak izgradnje? (da li su se stekli uslovi za dobijanje građevinske dozvole)

Terenska provera na lokaciji minimizira rizik od greške u fazi projektovanja i naknadne montaže metalne konstrukcije hale.

Projektovanje montaže metalne konstrukcije

Analiza informacija dobijenih tokom razgovora sa klijentom olakšava izbor najadekvatnijeg projekta kako bi se isti uskladio da potrebama i očekivanjima. 

Svaki projekat se sastoji od dva glavna dela:

 • opisni deo (sadrži informacije o fizičkim karakteristikama objekta, materijalima, opterećenjima i dr.)
 • izvršni deo (koji je korak po korak uputstvo za izradu metalne konstrukcije, sa posebnim naglaskom na redosled operacija)

Proces projektovanja buduće hale za konkretnu namenu (npr. magacinske, proizvodne i komercijalne hale) podrazumeva razvoj komponenti projekta koje su najrelevantnije za njegovu kasniju funkciju (npr. u komercijalnim halama, raspored mora da uključuje prodaju i servisni prostor, dobro sinhronizovan sa transportnim sistemom). 

Projektna dokumentacija se zatim dopunjava pratećom infrastrukturom u vidu tehnoloških instalacija, društvenih prostorija, kancelarija, reklamnih prostora i drugih elemenata.

Početak  građevinskih radova

Nakon kompletiranja dokumentacije i utvrđivanja konačnog oblika projektno-građevinskog projekta pristupa se građevinskim radovima. Najvažniji zvanični dokument je rešenje o građevinskoj dozvoli koje izdaje nadležna kancelarija. 

Na početku čitavog procesa uspostavlja se nadzor nad građenjem i to imenovanjem rukovodioca građenja – ovlašćenog specijaliste, koji vrši nadzor nad narednim fazama radova, u skladu dužnostima navedenim u zakonu o građevinarstvu, koji između ostalog obuhvata: 

 • nadzor nad gradilištem od investitora, 
 • obezbeđivanje bezbednosti gradilišta, 
 • vođenje i proveru dokumentacije, 
 • odgovarajuće geodetsko obeležavanje objekta i 
 • obavljanje poslova navedenih u građevinskom dnevniku.

Montaža metalne konstrukcije

Prvo se izvode zemljani radovi poput kompletne ili delimične stabilizacije tla, drenaža zemljišta itd. Kada se pravilno izvode, omogućavaju postavljanje čvrstog i bezbednog temelja.

Sledeća faza izgradnje hale je izgradnja njene strukture koju činu armirano-betonski zid i metalna konstrukcija. Armirano-betonski zid sastoji od nosivih i pregradnih zidova, vijaka, nadvratnika, stubova kao i stepenica i balkona) Metalnu konstrukciju čine elementi poput stubova, greda, nosača greda, poprečne grede, podupirači i pričvršćivači.

Pravilno postavljen čelični skelet okvira omogućava postavljanje krova. Obično je napravljen od trapeznih ili valovitih listova.

Nakon što smo obezbedili spojeve i ramove, važno je izabrati adekvatne panele podne i krovne elemente. Različiti zidni paneli željene veličine i oblika se pripreme za ugradnju, a zatim transportuju do mesta gde se montiraju. Paneli, pored spojeva, predstavljaju veoma važan segment konstrukcije. Paneli predstavljaju predstavljaju savremeno i ekonomično rešenje za pokrivanje i oblaganje objekata.

U zavisnosti od zahteva, objekat može biti pokriven i krovnim i fasadnim sendvič panelima sa ispunama od poliizocianurata (PIR), poliuretana (PUR) i-ili mineralne vune (MW). 

Stamil vam nudi profesionalni paket izrade metalnih konstrukcija za hale, podržan dugogodišnjim iskustvom. Celokupan proces obuhvata projektovanje, proizvodnju, transport i montažu industrijskih hala od metalnih konstrukcija prema nameni i specifičnostima delatnosti klijenta.

Dizajni naših metalnih konstrukcija savršeno se uklapaju u savremene standarde projektovanja industrijskih objekata. 

I u planiranju i u realizaciji, vodimo se ekonomičnošću performansi i upotrebe.

Ukoliko želite da izgradite novu halu, došli ste na pravo mesto. Uverite se sami! Uvek smo dostupni za lične konsultacije.