Pripremni radovi

Pripremni radovi su radovi koji su neophodni u više etapa izgradnje objekata izvode se kako pre same izgradnje objekata tako i nakon izgradnje istog.

STAMIL D.O.O.je u potpunsti osposobljen za izvođenje ove vrste radova kako mehanizacijom tako i stručnim kadrom, vodeći računa pre svega o kvalitetu izvedenih radova u skladu sa svim bezbedonosnim merama.

Pre same izgradnje objekata potrebno je raščistiti teren gradilišta, pripremiti teren za izgradnju, postaviti kontrolni objekat, obeležiti mesto samog objekta, obezbediti gradilište.

Nakon izgradnje objekata, oko objekta je potrebno uraditi nivelisanje, nasipanje kako za zelenu površinu tako i za betonske ili asfaltirane površine.

Kako bi zadovoljili potrebe eventualnih klijenata na prvi poziv i u najkraćem roku izlazimo na teren, saslušamo potrebe klijenata, damo savet i izradimo ponudu za dogovorene poslove.

Naši pripremni radovi