Rušenje objekata

Rušenje objekata je jedan od najzahtevnijih radova u građevinarstvu.

Zbog specifičnosti ove vrste posla najvažnije je da se maksimalno profesionalno pristupi radu uz odgovarajuće mere zaštite.

Stamil poseduje adekvatne mašine i alate, profesionalno obučen kadar za ovu vrstu poslova, te sve radove izvodimo uspešno i bez rizika.

Poslovi rušenja objekata usko su vezani sa odvozom šuta koji je takođe u domenu naših mogućnosti.

Zbog velikog dosadašnjeg iskustva u ovoj oblasti i našeg fokusa na zadovoljstvo korisnika naših usluga možete se osloniti na nas za kompletne radove iz ove oblasti.

Kako bi se uverili u naš kvalitet i brzinu izvođenja radova kontaktirajte nas da zajedno napravimo plan na osnovu koga u najkraćem roku izdajemo ponudu za Vaš zahtev.