Zemljani radovi

Zemljani radovi su osnova svih građevinskih radova i predstavljaju jedan od najvažnijih poduhvata u oblasti građevinarstva, bilo da je u pitanju niskogradnja ili visokogradnja.
Zemljani radovi na gradilištu prisutni su u svim fazama izgradnje i izvode se kao: prethodni, pripremni, pomoćni i završni građevinski radovi.
Stamil se bavi svim vrstama zemljanih radova u niskogradnji kao što su:

  • čišćenje i sečenje grmlja i drveća;
  • mašinski i ručni iskop zemljanog materijala;
  • utovar iskopanog materijala;
  • transport viška zemlje i ostalih materijala na bezbednu lokaciju;
  • nabavka, transport i nasipanje terena sa nivelacijom svih vrsta materijala po želji investitora;
  • sabijanje zemljanog materijala.

Mašinski i ručni iskop zemljanog materijala predstavlja usecanje ili zasecanje tla i njegovo uklanjanje, u cilju obezbeđivanja materijala za izgradnju zemljanih objekata ili za stvaranje prostora za nove objekte. Vrsta primenjene mehanizacije zavisi od vrste tla u kojoj se iskop vrši, kao i od vrste objekta za koju se izvodi. Mašinsko izvođenje iskopa vrši se pomoću bagera koji su zbog svoje multifunkcionalnosti i velike pokretljivosti, među najviše korišćenim mašinama za zemljane radove. Bageri se koriste za iskop, prenos materijala na male razdaljine, utovar i istovar iz transportnog sredstva kao i za nasipanje zemlje.

Utovar iskopanog zemljanog i ostalog materijala u transportna sredstva radi njegovog odvoženja van teritorije gradilišta se može obaviti korišćenjem bagera ili utovarivača.

Transport viška zemlje i ostalih materijala van gradilišta izvršava se pomoću kipera i kamiona.

Nivelaciju terena vršimo laserskim i optičkim nivelirom kako bi svoje radove izveli što preciznije.

Sabijanje zemljanog materijala se izvodi nakon njegovog nasipanja i razastiranja, a pre sledeće faze radova (nasipanje sledećeg sloja, izgradnja konstrukcije i sl). Sabijanjem se istiskuju voda i vazduh iz pora materijala, čime se povećava gustina tla. Efekti sabijanja zavise od vrste i vlažnosti materijala koji se sabija i samog postupka sabijanja. Za izvođenje građevinskih radova sabijanje zemljanog materijala koristi se valjak i vibro ploče kako bi kvalitet izrade bio optimalan.